Ще познаете ли кой е програмист и кой е сериен убиец?

http://www.malevole.com/mv/misc/killerquiz/